Nejnovější příspěvky

Kdo jsme?

Jsme pražský turistický oddíl mládeže (TOM), říkáme si Sůvy a trávíme spolu volný čas na schůzkách, výpravách, víkendovkách a hlavně na táborech. To znamená, že jsme parta kamarádů, co toho spolu už hodně zažila a těšíme se, co nás dohromady ještě čeká. Rádi ale poznáváme fajn lidi a jsme otevřeni všem nováčkům, co by to s námi chtěli zkusit.

Věnujeme se holkám i klukům od 8 do 18 let. 

Nové členy přijímáme během celého roku.

Naše principy

  • Vycházíme z toho, že členství v našem oddíle by mělo být pro všechny hlavně radostí a něčím, na co může být člověk hrdý. Programy na schůzkách jsou pestré, plné her a soutěží a systematicky připravují děti na víkendovky a tábory – ať již osvojováním znalostí či tábornických dovedností. Považujeme za velkou výhodu, že všechno, co se děti dozvědí, si pak mohou vyzkoušet na vlastní kůži.
  • Jsme smíšený kolektiv, protože nám přijde nepřirozené rozdělovat děti na dívky a chlapce. Našimi členy se mohou stát děti od čtyř let do ukončení deváté třídy ZŠ, ze starších se postupně stávají instruktoři a vedoucí. Ačkoliv je většina naší činnosti upravená možnostem jednotlivých věkových skupin, klademe důraz i na spolupráci starších s mladšími, což je přínosem pro obě strany.
  • Snažíme se děti vést k tomu, aby svůj volný čas trávily smysluplně a aktivně. Proto kromě schůzek, které jsou jednou týdně, pořádáme každý měsíc vícedenní i jednodenní výpravy, ale i různé akce na území Prahy, kterých se zpravidla mohou účastnit i rodiče či kamarádi našich členů.
  • Naše dlouhodobější akce mimo Prahu bývají většinou provázeny promyšlenou legendou a tematickými hrami. Opíráme se o zásady zážitkové pedagogiky a snažíme se, aby každá akce byla příjemným zážitkem pro jednotlivce a stmelením pro kolektiv. Zároveň se snažíme vybudovat u dětí kladný vztah k přírodě, kdy budou brát jako samozřejmost neodhazování papírků a obalů, naučí se třídit odpad podle pravidel a budou se umět správně chovat v národních parcích i na ulici, a také hlavně k sobě navzájem.
  • Vedeme děti k zodpovědnosti péčí o různá zvířátka, která chováme v naší klubovně. Je to rovněž přijatelný kompromis pro rodiče dětí, které by si zvíře přály, ale z jakýchkoliv důvodů jej doma mít nemohou.
  • Jsme si vědomi toho, že prací s dětmi na sebe bereme velkou zodpovědnost. Snažíme se o co nejkvalitnější přístup, a proto jsou ve vedení oddílu kvalifikovaní vedoucí a zdravotník, kteří již mají mnoho zkušeností, ale zároveň se neustále učíme novým věcem.

Oddíly a schůzky

V současné době pracuje náš oddíl Sůvy pod hlavičkou Asociace Turistických oddílů mládeže (TOM), což je občanské sdružení s celostátní působností v oblasti práce s dětmi a mládeží, zaměřené především na turistiku a tábornictví. Naši klubovnu můžete nalézt v Čimicích.

Sůvy

Oddíl, jehož činnost je určená dětem ve věku 8 – 15 let. Scházíme v úterý od 17:00 do 18:30. Na schůzkách se věnujeme získávání a prohlubování znalostí z oblasti táborničení (práce s mapou, uzlování, přežití v přírodě…), plánujeme výpravy a víkendovky a soutěžíme. Mimo těchto schůzek pořádáme i jednodenní výpravy, víkendové akce (včetně akcí o podzimních či velikonočních prázdninách) a tábory: týden o jarních prázdninách na horách, v létě dva týdny na  táboře pod stany . Pro veřejnost připravujeme podle svých možností různé akce jako: Den Země, Les čarodějnic, turnaje v deskových hrách… Spolupracujeme také s podobně zaměřenými kolektivy z různých koutů Čech a Moravy.

Hlavní vedoucí celého oddílu je Jarka, na schůzkách se střídají nejčastěji Kuba s Martinem, na víkendovkách a táborech se podílejí všichni vedoucí.

Z naší historie

Historie našeho oddílu sahá hluboko do minulosti, kdy ještě nebyl naživu nikdo ze současného vedení. Přesto si myslíme, že je dobré znát své kořeny, a vědět odkud pocházíme, abychom mohli jít dál, takže zveme na výlet do minulosti i vás:

Píše se rok 1985 a mamince Horče se narodilo druhé miminko. To první už dávno miminkem není a v září se chystá do první třídy. Čas plyne a je tu listopad, kdy se Horča rozhodne, že pro třídu svojí dcerky založí přírodovědný oddíl. A tak na Praze 8, v Dolních Chabrech, vzniká pod hlavičkou pionýrské skupiny 66 Vatra oddíl Jisker (jiná možnost tehdy prakticky nebyla), ze kterého se po dlouhé cestě vyvinou Sůvy, jak je známe dnes. Byla to poměrně dlouhá a pestrá cesta…

Název tenkrát oddíl dostal přidělený, nikterak originální: Plamínek 1. Členů bylo na začátku 11, ale časem se skupina začala rozrůstat i o sourozence nebo kamarády. Jako klubovnu sloužila místnost v budově Kulturního domu.

Po roce 1989 jsme se rozhodli od pionýra odejít. Naší novou domovskou organizací se stal TIS – svaz pro ochranu přírody a krajiny. Změnili jsme si zároveň název na Sůvy, podle oblíbeného symbolu, který se od začátku objevoval na našich diplomech pro účastníky nejrůznějších soutěží. TIS se staral o farmu Hucul klubu v Praze 5 na Zmrzlíku. Práce u koní se nám líbila a samozřejmě jsme se i svezli.

Ale spolupráce nebyla až tak růžová, jak to zpočátku vypadalo. V roce 1993 jsme se kvůli neshodám rozhodli TIS opustit a uchýlili jsme se pod křídla Českého svazu ochránců přírody. Ujala se nás 01/34. Základní organizace ČSOP a naše členská základna se opět rozrůstá. Přicházejí i nové „Sůvy“ nejen z Chaber, ale i Čimic, Kobylis, Libně a Vysočan. Dokonce několik členů ještě vzdálenějších. Klubovnou se nám v tomto období stává „Domeček“ na zahradě ZŠ Spořická. O čtyři toky později jedeme na náš první letní tábor (1997), a od té doby tuto tradici nepřetržitě udržujeme. Každý rok se jezdilo na jiné místo, protože vlastní tábořiště na nás teprve čeká.

V roce 2003 máme stabilní členskou základnu a zakládáme vlastní Základní organizaci ČSOP s číslem 01/23. Získáváme tak prostor pro práci s dětmi podle vlastních představ. Věnujeme se hlavně poznávání přírody a její ochraně. Nabyté znalosti využíváme na různých víkendových akcích, výpravách a táborech. Touto dobou je řádnými členy oddílu většina současného vedení. Jarka už v oddíle působí jako instruktorka a časem totéž čeká i na Evu a Gábí s Klárou a Dančou.

V této době také začíná vznikat tradice táborů o jarních prázdninách – jezdíme na hory, kde se věnujeme nejen lyžování, ale i bobování a různým bláznivým aktivitám ve sněhu.

V roce 2006 jedeme na tábor podruhé do Podlesí u Starého města pod Landštejnem. Domlouváme se s majitelem louky, že si tady vybudujeme tábořiště vlastní. Na začátku prázdnin se tedy pouštíme do intenzivní práce, kdy opravujeme stany, bouráme stará skladiště a vlastními silami stavíme srub, který bude sloužit jako kuchyň. Podaří se nám udělat i kamna. Užijeme si tam hezký tábor a těšíme se na další. Jenže chyba lávky. Majitel louky se během roku rozhodl, že nám vlastně tábořiště nepřenechá a že si tam bude pořádat vlastní akce. Blíží se další léto a my jsme naštvaní bezdomovci bez tábořiště. Ale nezbývá než se do toho pořádně opřít a najít jiné místo.

To se nám naštěstí podařilo a tak v létě 2007 jedeme poprvé na tábořiště v Hůrkách, kde se nám líbí, jako nikde předtím. Výhodou je, že je jen několik kilometrů od tábora v Podlesí. A shodou náhod v Hůrkách zrovna končí skupina, která tábořiště pronajímala dlouhá léta, a louka má být od příštího roku volná. Zklamání z Podlesí nás naštěstí příliš neodradilo od snahy vybudovat si vlastní místo, kam se budeme s láskou vracet, a tak příliš neváháme a jdeme do toho znovu! A skutečně: příští rok podařilo získat toto tábořiště za vlastní. Takže všichni vedoucí tráví všechny volné červnové dny v roce 2008 výrobou stanů a těšíme se na novou kapitolu našich táborů. Povedlo se!

Každý rok se pak snažíme na tábořišti něco zlepšovat a louku pronajímáme jiným oddílům.

Ale starosti nemáme jen s tábořištěm. Nyní po dlouhé době přichází čas na stěhování klubovny.

V roce 2009 musíme uvolnit „Domeček“ pro potřeby rozrůstající se školní družiny a stěhujeme se do suterénu základní školy Spořická. Novou a menší klubovnu se snažíme zařídit co nejlépe, ale přesto se potýkáme s tím, že je nevyhovující našim záměrům. Pomalu sháníme klubovnu novou a diskutujeme nad tím, že bychom mohli opustit i „naše rodné“ Chabry. Jenže klubovny tak úplně nepadají z nebe a tak čekáme až do roku 2012…

Časem jsme se rozhodli vyslyšet přání rodičů předškoláků, s nimiž jsme se potkávali při akcích pro veřejnost, a v září 2010 otevíráme Sůvičky – přípravku pro mladší děti.

Dalším důležitým zlomem pro nás byl rok 2012, kdy odcházíme od ČSOP, ale zůstali jsme stále Mladými ochránci přírody. Také se nám naskytla možnost získat lepší klubovnu a tak se během léta stěhujeme do Bohnic a školní rok zahajujeme slavnostním pochodem od staré klubovny k nové, kde sídlíme dodnes.

Zaměření oddílu se postupně přesouvá od čistě přírodovědného k obecnějšímu, turistice a zážitkové pedagogice, kdy jezdíme do přírody nejen za poznáním a pozorováním, ale i za spoustou akčních a tématických her. Pomalu se proměňuje i podoba našich táborů, kde se začínají hrát čím dál propracovanější celotáborové hry se spoustou kostýmů a rekvizit. Děti tuhle změnu vítají s nadšením a i vedoucí to víc baví. Všechno je to dáno střídáním generací vedoucích: přírodovědně a technicky vzdělané vedoucí, nahrazují vysokoškolští studenti pedagogických oborů. Na začátku roku 2013 z oddílu odcházejí Fáfinka a Jeňýk, kteří oddíl do té doby dlouze vedli, protože chtějí vést raději vyloženě přírodovědný oddíl, zatímco Sůvy jsou pro ně již příliš obecné. Pokračují jako vedoucí kroužku při Zoo Praha a hlavního vedení v Sůvách se ujímá Jarka.

Od té doby píšeme v našem oddíle novou kapitolu. V roce 2013 ovšem začínáme znatelně pociťovat potřebu nechat se zaštiťovat větší a vstřícnější organizací. S Mladými ochránci přírody přestává fungovat spolupráce a ani podpora, jakou dostáváme, nestačí na všechny Sůví akce, plány a sny.

Proto se rozhodujeme pro další změnu, kterou je tentokrát přechod pod jinou organizaci. Naše volba nakonec padla právě na Asociaci turistických oddílů mládeže (A-TOM) a věříme, že to bylo dobré rozhodnutí. Tato změna s sebou nesla tunu papírování, ale nakonec jsme si se vším zdárně poradili. Do roku 2014 tedy vstupujeme jako TOM Sůvy a doufáme, že se nám podaří využít všech výhod, která nám tato změna přinesla.

Že jsme v Asociaci TOM už jako doma dokládá i to, že se Jarka v létě 2014 stává zástupcem předsedy pražské Krajské rady a bere si na starost magistrátní granty pro všechny pražské oddíly.

V současné době jsme spokojeni, stabilizovalo se nám i nové vedení plné energie rozjíždět a zkoušet nové věci. Dorůstá nám generace instruktorů, které si sami proškolujeme. Orientujeme se na zážitkovou pedagogiku a pobyt v přírodě, tématické akce a snažíme se kromě běžných schůzek rozvíjet i projekt MimoSoutěž, který nám umožňuje občasná setkávání se v klubovně i o víkendech. Také jsme svoji činnost obohatili o akce pro starší děti – jakými se staly tradiční listopadové strašidelné víkendOFFky nebo tzv. dřevěné bitvy.

Otevřeli jsme se také více světu a navazujeme spolupráci i s jinými oddíly, což nás těší a posouvá zas o kousek dál.

Protože v roce 2014 se velice rozrůstá naše členská základna, začínáme pro Sůvy i Sůvičky pořádat dvoje schůzky, jinak bychom se nevešli do klubovny. Začínáme se postupně poohlížet po nové a větší klubovně, ačkoliv víme, že to může být běh na dlouhou trať.

Na závěr se sluší poděkovat všem, co v našem oddíle kdy působili. Vedoucích a instruktorů se během celé historie oddílu vystřídalo nemálo. Zůstal po vás velký kus práce a za to vám děkujeme. A nám, kteří se v oddíle pohybujeme nyní, zůstávají vzpomínky. A děkujeme všem bývalým vedoucím a členům, kteří z různých důvodů již nemohou v oddíle působit naplno, že jste na nás nezanevřeli, a o dění v oddíle se zajímáte, a když je příležitost, tak pomůžete nebo s námi zajedete na nějakou akci.

Za to vše vám děkují současní vedoucí: Jarkáč, Gábí, Klárka, Mravenec, Iveta a Danča!

Tábory

Největšími událostmi našeho oddílového života jsou pro nás každoroční tábory. Pořádáme je pravidelně vždy poslední dva týdny v červenci a na týden o jarních prázdninách. Apelujeme pokaždé na rodiče našich členů, aby s námi pouštěli své děti, protože k táborům vždy směřují naše celoroční hry a jsou pro nás vyvrcholením celé sezony.

Pro zajímavost ještě uvádíme témata našich letních celotáborových her, jak je přinášela historie:

1997 Ostrov pokladů, 1998 Ztracený svět, 1999 Zlatokopové

2000 Doba bronzová, 2001 Vesmír, 2002 Středověk

2003 Piráti, 2004 Antika, 2005 Kronikáři

2006 Zlatokopové 2, 2007 Pohádky, 2008 Cesta kolem světa

2009 Draci, rytíři, čarodějové, 2010 Vesmír 2, 2011 Antika 2

2012 Hobit, 2013 jarňák: Rychlé šípy, 2013 LT: Cesta do Staré Anglie – Sherlock Holmes

2014 jarňák: Mexičani v Narnii, 2014 LT: Holubinky

2015 jarňák: Cesta do vesmíru, 2015 LT: Dobrodružství v Zemi Nezemi

2016 jarňák: Vikingové, 2016 LT: Čarodějnický svět

2017 jarňák: Záhady detektiva Čabajka; 2017 LT: Hraničářův učeň

2018 jarňák: Tábor snů; 2018 LT: Alenka v říši divů

2019 jarňák: Úžasná Zeměplocha LT: Hra o trůny

O Asociaci TOM

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM) je občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřené především na turistiku a tábornictví. Členy Asociace TOM jsou tomíci – oddíly jako ten náš. V současné chvíli jich je přes 9000.

Asociace TOM je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží. Tuto certifikaci spolek získal již počtvrté.

Tomíci jsou propojeni s Klubem českých turistů, historickou organizací, která pečuje o všestranný rozvoj turistiky v českých zemích již více než jedno století.

 

Důležité informace

Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Asociací TOM a prostředky Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 8.

Kontakt

Klubovna:
Čimická 780/61
Praha 8 - Čimice, 181 00
Sídlo (korespondenční adresa):
U Slovanky 1990/6
Praha 8, 182 00
E-mail: suvy[zavináč]volny.cz
www.facebook.com/TOMsuvy

Tel.: +420 736 536 603 - Jarka Bednářová (hlavní vedoucí)

IČO: 02128012
Č. ú.: 2100517938/2010

Kalendář akcí
AEC v1.0.4
Návštěvnost
Právě on-line: 0
Dnes návštěv: 7
Celkem: 2188